Procesy Tvorba a verzování dokumentů

Aplikace vyvinuta na míru pro firmu TRAVEL FREE, s.r.o. výrazně zjednodušuje práci při editaci, sdílení a archivaci procesních manulálů.

Klíčovými vlastnostmi jsou:

Aby se minimalizovaly náklady na vývoj a doba dodání, byly při vývoji použity existující open source řešení a zakoupena šablona administračního rozhraní.

Editace, oprávnění, schvalování

Editace

Jelikož běžné wysiwyg editory povolují vkládání různě formátovaných textů a tudíž naprosto nevhodné pro tvorbu ucelených dokumentů, byl pro zajištění jednotného vzhledu zvolen značkovací jazyk Markdown. Editor byl přizpůsoben a kromě živého náhledu umožňuje pohodlné vkládání odkazů na kapitoly, obrázky, ale také uživatelsky definované proměnné.

Ke každé změně je možné přidat krátký komentář, ze kterých se vygeneruje popis změn při publikování nové verze dokumentu.

Oprávnění

Ke každému dokumentu se přiřazují uživatelé nebo skupiny uživatelů, kteří mají oprávnění dokument číst, editovat a schvalovat. Uživatele s oprávněním k editaci je možné definovat až na úroveň jednotlivých kapitol.

Přečíslování nebo přejmenování kapitol nemá vliv na odkazy vkládané do dokumentu. Na konec kapitoly se přidávají často kladené dotazy. Funkce jsou dostupné přímo z online náhledu dokumentu.

Schvalování

Schvalování probíhá v několika na sebe navazujících krocích. Nejdříve se dokument uzamkne a zakáže se další editace, po té se schvalují přílohy, texty a často kladené dotazy. Nakonec se vygeneruje popis změn a vypublikuje se nová verze dokumentu. Tím se dokuent odemkne a může probíhat další editace.

Schvalovač vidí zvýrazněně změny, které může potvrdit, nebo třeba odložit až do další verze.

Další funkčnosti

Proměnné

Proměnné slouží pro nahrazování opakujících se částí textu. Např. aktuální rok, odkaz na stránky dodavatele, ale také na strukturované proměnné jako jsou osoby na konkrétních pozicích. Při publikování nové verze se změny automaticky promítnou na všech místech v dokumentu.

Ne všechny osoby by měly vidět některé citlivé informace. K tomu slouží přepínač, který nahradí proměnné ukázkovými hodnotami. Vhodné především při posílání dokumentu ke korektuře.

Diskuze

Pro připomínkování ze strany čtenářů, ale také usnadnění komunikace s externími dodavateli služeb, byla přidána diskuze. Kromě vkládání komentářů k tématům slouží i ke sdílení dokumentů.

I zde byl kladen důraz na sdílení citlivých informací, proto ke každému dokumentu jsou dvě oddělené diskuze. Jedna veřejná pro čtenáře a druhá pro osoby s vyšším oprávněním.

Kontakty


Řadovky 813
696 17

Dolní Bojanovice


IČO: 76036316
Nejsem plátce DPH.